Ohmygossip.se / Ohmygossip Couture / OHMYGOSSIP teen / Mode & Sköhnet / Kärlek, Psykologi & Relationer / Nöje & Kändisar / Gourmet / Various / Shopping NordenBladet.se / Nyheter, Gemenskap & Företag / Resa & Kultur / Blogg av Helena-Reet / Hem, Familj och Barn / Hälsa & Andlighet / Dagliga nyheter

OHMYGOSSIP

KOLLA, vad mayaindianerna förutspår för 2018 (HOROSKOP för exakta födelsedagar!)

KOLLA, vad mayaindianerna förutspår för 2018 (HOROSKOP för exakta födelsedagar!)

OHMYGOSSIP – Maya är ett indianfolk som bor i ett område mellan Södra Mexiko och norra delen av Central-Amerika. Ordet ”maya” är ett allmänt namn som innefattar folk med likartad kultur och liknande språk och som bor i detta område. Termen innefattar många samfund, samhällen och folkslag som alla har egna karakteristiska traditioner, kulturer och historiska identiteter.

Mayafolken i Guatemala, Södra Mexiko och Yucatánhalvön, Belize och Västra Honduras har lyckat bibehålla en stor del av sitt forna kulturarv. En del av dem har smält samman med den mestis kultur som råder i deras hemland och som blivit mer spansk, en del däremot fortsätter med sitt traditionella levnadssätt och som har ett och samma mayaspråk som sitt modersmål. Mayafolket lämnade ett stort arv efter sig – mycket vackra pyramider, lysande kunskaper om astronomi och unik astrologisk kalender som än i dag anses vara den mest fulländade för att sia om framtiden. Sekternas följare har använt den för att i förväg se när kriget skulle komma, för att räkna sannolikheten för naturkatastrofer och för att sia människors framtid.

Det viktigaste draget som skiljer mayafolkets horoskop från det europeiska är att varje tecken varar en månad och visar sin kraft under en eller två dagar. Just därför ansåg mayafolket människans födelsedag som den viktigaste faktorn för att förutsäga hennes framtida öde. Människans födelsedag bestämmer den så kallade ödets gåva – särskild energiladdning som alla våra händelser i livet beror på. Varje människa styrs av hennes eget märke (läs närmare om detta: MAYAFOLKETS ASTROLOGI: Aztekernas gamla horoskop. Kolla vem du är enligt deras horoskop), därför tolkar mayafolkets tro växternas och djurens egenskaper och även naturfenomen. Människans karaktär beror också på en aktivering av krafterna som mayafolket kallar för den högra och vänstra handen.

Men låt oss nu se vad mayaindianerna siade för 2018 och vilken slags totem påverkar din födelsedag!

KROKODIL

Födelsedag: 16 och 21 mars, 10 och 30 april, 20 maj, 9 och 29 juni, 19 juli, 8 och 28 augusti, 17 september, 7 och 27 oktober, 16 november, 6 och 26 december, 15 januari, 4 och 24 februari.

Krokodil tar inte ofta initiativ. Enligt mayafolkets präster är detta det svagaste draget hos en krokodil – för mjukt sinne, och därför är det ofta andra människor som får ta hand om dem. Trots att krokodilerna inte kan förstå sina känslor, förstår de mycket bra saker och fenomen. Dessa personligheter kallas i det verkliga livet för mystiker, som kan förklara drömmar och sia om framtiden. År 2018 måste krokodilen samla sina krafter i en knytnäve. De är för lätta att manipulera och därför kan deras egen personliga målsättning förbli enbart en dröm. Den gula hundens år är den bästa tiden att hitta sig själv. Precisera prioriteringarna i ditt liv för att förstå vad du verkligen gillar att göra. Följ råd från en nära vän eller en släkting för att sluta vara en marionett för konstlade människor.

VIND

Födelsedag: 17 och 22 mars, 11 april, 1 och 21 maj, 10 och 30 juni, 20 juli, 9 och 29 augusti, 18 september, 8 och 28 oktober, 17 november, 7 och 27 december, 16 januari, 5 och 25 februari

Vindens barn har klart utvecklade ledaregenskaper och aktivitet som andra totem kan vara avundsjuka på. Det är inte alltid positivt – vinden älskar makt så mycket att han kan bli en fullkomlig diktator. I hans liv råder hans egna regler, och därför vill inte vinden ge avkall på sina åsikter för andras välbefinnande och förmåner. Han är impulsiv och egoistisk. Men för att han kan tygla sin benägenhet för irritation, blir han ovanligt flitig och framgångsrik människa inom alla områden. Den gula hunden lär vindens barn att uppskatta familjen. Han anser att under 2018 måste denna totem bli mer tålmodig. Enbart förmågan att förstå andra människors sinnesstämning hjälper dig att undvika ensamhet. Om vinden kan tygla avundsjukan och tålmodigheten och offra även en del av den personliga sfären, han kan undvika sin motsatta totems, hares, påverkan.

NATT

Födelsedag: 18 och 23 mars, 12 april, 2 och 22 maj, 11 juni, 1 och 21 juli, 10, och 30 augusti, 19 september, 9 och 29 oktober, 18 november, 8 och 28 december, 17 januari, 6 och 26 februari

Denna totem innefattar alla kvinnliga egenskaper – det är inget under att natten är vis och kan vara stolt över sin lysande intuition. Nattens barn hittar alltid tröstande ord, kommer till hjälp och ger värdefulla råd. Nattens fina karaktär garanterar henne ovanliga talanger inom kost – de som har detta tecken blir ofta skådespelare och musiker. Natten har också sina brister, bland annat att sällan vilja göra ont och att hämnas. Han använder sin intuition för att skada dem som använder våld. Året 2018 måste natten sluta dagdrömma och börja förbättra sin ekonomi. Du kommer att behöva konsten att hitta samma våglängd till och med med djävulen för att kommunicera med möjliga affärskompanjoner och kunder. Den gula hunden ser till att du hittar din egen plats under solen och ett analytiskt sätt att tänka minskar möjliga risker i finansiella placeringar.

ÖDLA

Födelsedag: 19 och 24 mars, 13 april, 3 och 23 maj, 12 juni, 2 och 22 juli, 11 och 31 augusti, 20 september, 10 och 30 oktober, 19 november, 9 och 29 december, 18 januari, 7 och 27 februari

Den som tillhör denna totem har bra hälsa och otrolig fysisk kondition. Hos mayafolket var det detta märke som stod för fångst – det är inget under att ödlorna står för all slags fysiskt arbete, som snabbt ger synlig nytta. Det är lugna, de kan alltid hitta kompromisser och de rör sig säkert mot satta mål. Ödlan kommer till sin fullkomlighet inom vilket område som helst, men hans svaga punkt är passion för sex och jakten efter ständiga njutningar. Den gula hunden gör sitt yttersta under 2018 för att utveckla rimlighet hos ödlan. Framför allt syns det på det att bäraren av detta tecken inte har lätt att tjäna extra pengar. Om du inte lyckas undvika negativ energi, börjar din högra hand orsaka vanvettig hejdlöshet och följderna ger besvikelser, och ryktena kring dig tar den människa ifrån dig som skulle kunna bli en idealisk partner för dig.

ORM

Födelsedag: 20 och 25 mars, 14 april, 4 och 24 maj, 13 juni, 3, och 23 juli, 12 augusti, 1 och 21 september, 11 och 31 oktober, 20 november, 10 och 30 december, 19 januari, 8 och 28 februari.

Under ormens tecken föds människor som med rätta kan kallas för krigare. Ormens barn är vana vid att styra andra människor och kan uppnå sina mål. De är ömma och sexuella, och deras utvecklade intuition ger dem förmågan att förstå sakernas djupare betydelse. Harmoniskt utvecklad analytisk förmåga och naturlig fallenhet för filosofisk fundering gör dem huvudet högre än människorna runt dem. Tyvärr kan inte ormen följa nutidens moraliska principer utan prioriterar att leva efter sina egna regler. Under 2018 kan du börja i hög ställning men glöm inte att sakernas materialistiska sida måste kopplas till utveckling av den andliga sidan. I annat fall kan ormens högra hand aktiveras – stormig depression som humör. Kom ihåg: rikedom ger ingen glädje om man använder pengar bara till egen personlig njutning. Under den gula hundens år lönar det sig inte att dölja egna rädslor och misstankar. Utan att skämmas tag kontakt med dina vänner för att få hjälp – det är inget tecken på svaghet, utan bevis på din tilltro till dina kära vänner.

DÖD

Födelsedag: 1 och 26 mars, 15 april, 5, och 25 maj, 14 juni, 4 och 24 juli, 13 augusti, 2 och 22 september, 12 oktober, 1 och 21 november, 11 och 31 december, 20 januari, 9 och 29 februari.

I mayafolkets astrologer hade denna totem ingen negativ betydelse. För indianerna var döden inte ett mörkt och hemskt tecken för högre makter, utan ett steg mot en ny skapelse som tar människan till en ny nivå. Personligheter, som döden styr, är fullkomligt rättvisa, de har ett klart förstånd och utvecklad intellektuell förmåga. Ofta har de även paranormala förmågor, de ser syner på framtiden och fördjupar sig otroligt enkelt i hemligheter om världsalltets skapelse. Under 2018 är ditt största bekymmer personliga relationer. Den gula hunden hjälper dem som vill skapa familj och skaffa barn. Det tar dig i samlivets båt genom alla stormar och olyckor och förser dig med alla nödvändiga materiella förmåner. Tyvärr är dödens barn ofta fatalister och följer efter omständigheter. På nyåret borde inte sådant sinnestillstånd vara dominerade – var glad över små saker och tillåt dig att vara lite lättsinnig för att få större möjliga njutningar i livet.

STENBOCK

Födelsedag: 2 och 27 mars, 16 april, 6 och 26 maj, 15 juni, 5 och 25 juli, 14 augusti, 3 och 23 september, 13 oktober, 2 och 22 november, 12 december, 1 och 21 januari, 10 februari.

Barn till denna totem är utan undantag kärleksfulla personligheter, som uppskattar i synnerhet sitt eget oberoende. Stenbocken är föreningens ledare, som kan tystna andras tankar, gärningar och stämningar för sina egna fördelar. Tack vare sitt fina utseende och nobelt väsen förenas i honom en fängslande karaktär och sättet att leda. Det garanterar stenbocken framgång bland det motsatta könet, även om stenbocken sällan visar verklig, äkta kärlek, för naturlig själviskhet och egenkärlek gör dem lite själlösa. Under 2018 kan du förbli ensam trots din dragningskraft. Under den gula hundens år förstärks kampen med motsatt totem – den despotiska krokodilen kan tvinga stenbocken att glömma sin familj och sina närmaste. I så fall kommer året att föra med sig lätt liv, men slutar med rasande följder för din personlighet. Kolla mörka impulser för att visa hela din mänsklighet, ditt tålamod och din goda vilja. Det viktigaste är ändå att tänka sig i en kär persons ställe, för att rädda er värdefulla förening.

KANIN

Födelsedag: 3 och 28 mars, 17 april, 7 och 27 maj, 16 juni, 6 och 26 juli, 15 augusti, 4 och 24 september, 14 oktober, 3 och 23 november, 13 december, 2 och 22 januari, 11 februari.

Kaninerna är verkliga ödets favoriter, de visar fortplantningsförmåga och framgång. Människokaniner lever utan bekymmer, som fjärilar som flyger från blomma till blomma. De har många vänner, för människor dras till dem som är vänliga, frikostiga och kan underhålla andra. Kaniner börjar ivrigt nya resor och de kan byta bostadsort till och med vartannat år. Deras viktigaste fiende är ensamhet. När kaniner har svårigheter kan de bli deprimerade av minsta anledning. Under 2018 borde du bli kokare och ägna dig åt ditt arbete. Det är inte lätt att få klarhet i det som varit men bara så kan kaninen göra ett stort hopp framåt, förstärka sin position i samhället och sin auktoritet på jobbet samt fylla på sina finanser. Året kommer att bli omvälvande men bara om du minskar ditt naturliga lättsinne genom att avstå från många nöjen för att utveckla din karriär.

VATTEN

Födelsedag: 4 och 29 mars, 18 april, 8 och 28 maj, 17 juni, 7 och 27 juli, 16 augusti, 5 och 25 september, 15 oktober, 4 och 24 november, 14 december, 3 och 23 januari, 12 februari.

Mayafolket trodde att vatten ger människorna det allra strängaste ödet. Ödet ger dem mycket små möjligheter, oavsett vilken som helst vinst vatten än fått genom stora ansträngningar, genom att ägna sig åt målsättningar och genom hårt arbete. Lyckligtvis är bäraren av detta tecken välsignad med gåvor och blir ofta mycket förmögna personer. Naturligtvis hjälper till gåvan att skapa relationer och klokhet och intuition att överleva i omständigheter där inget annat tecken visar sig vara vinnare. Under 2018 måste man börja slåss anspråkslöst. Var inte rädd för att se lustig ut när du håller föredrag inför folk. Vatten är alltid professionell när det gäller farled – bibehåll lugnet och ta fram logiska argument för att vinna kollegorna till din sida. Många representanter för denna totem kan inte låta bli att tacka ja till sex av olika slag även om de är i en relation. Den gula hunden avslöjar varje svek, så tänkt tre gånger om dina upptåg är nödvändiga?

HUND

Födelsedag: 5 och 30 mars, 19 april, 9 och 29 maj, 18 juni, 8 och 28 juli, 17 augusti, 6 och 26 september, 16 oktober, 5 och 25 november, 15 december, 4 och 24 januari, 13 februari.

Under hundens tecken födds riktiga esteter, som älskar att ha vackra saker omkring sig. Medfödd vishet, uppfinningsrikedom och listighet hjälper hunden utan större svårigheter att uppnå fantastisk ekonomisk situation, även om de kan slösa bort pengar till onödiga saker och dyra restauranger. Hundarna är vänliga och frikostiga, och runt dem samlas alltid en stor grupp vänner och bekanta. Alla dessa kan tyvärr inte kallas för människor utan egen nytta. Under 2018 ställs hunden inför ett svårt val. Stjärnorna ger dig möjligheten att tjäna mycket pengar men du måste välja – att arbeta hårt med mycket energi eller visa listighet och närma dig målet med medel som inte är de mest ärliga. Kom ihåg: under den gula hundens år får man straff för svek på det strängaste sättet och pengar som kommer lätt ger dig ingen lycka. En ny viktig period lär hunden leva inom möjligheternas gränser, men ändå dåligt. Med klok sparsamhet kan du förverkliga ett stort köp och därmed förbättra din livssituation.

APA

Födelsedagar: 6 och 31 mars, 20 april, 10 och 30 maj, 19 juni, 9 och 29 juli, 18 augusti, 7 och 27 september, 17 oktober, 6 och 26 november, 16 december, 5 och 25 januari, 14 februari.

Aporna är jätte uppfinningsrika och kan utnyttja ödets vägvisare. Personligheter som denna totem styr, är otroliga mästare på att spela teater och fängslande, och därför vinner de mycket lätt andra människornas hjärtan. Dessa egenskaper hjälper till att uppnå en otrolig framgång inom nöjesvärlden – aporna blir ofta skådespelare, dansare eller sångare. Inom handeln är de inte mindre framgångsrika, i synnerhet när dessa människor gillar handel mycket mer än tungt kroppsarbete. Under 2018 kan egoism och lättsinne ge negativa resultat. Kom ihåg, att varje framgång tar slut förr eller senare och den gula hunden uppskattar dem som kan visa kärlek till arbete och ärlighet. Din största fiende är impulsivitet: tänk många gånger före innan du börjar ett äventyr. Skryt inte över dina resultat framför främmande människor – ett nytt år för med sig en växande risk för stölder. Tänk efter på förhand och skaffa till ditt hem med ett säkerhetssystem.

VÄG

Födelsedag: 7 mars, 1 och 21 april, 11 och 31 maj, 20 juni, 10 och 30 juli, 19 augusti, 8 och 28 september, 18 oktober, 7 och 27 november, 17 december, 6 och 26 januari, 15 februari.

Vägen är en mångfacetterad totem, som symboliserar på samma gång både krossande kraft och livligt skapande laddningar. Personligheter som föds under vägens styre har en dualism som styrs av en svår karaktär. Vägen är benägen till sinnesstämningens snabba förändringar, som förstör hans liv och även livet till hans närstående. Detta tecken har ett stort lager psykologisk och fysisk kraft, men han har svårt att uppnå inre balans så att han kan använda sina naturliga gåvor till sitt mål. Under 2018 får du en tid för förändringar av grundligt slag. –Du kommer att får en hög position eller förlora en stor del av det du redan har. Allting beror på om vägen kan visa målmedvetenhet och rationalism. Stjärnorna ger dig en stor mängd energi. Det viktigaste är: slösa inte bort allt du har i nöjen, och slösa inte bort tid i lathet. Neka inte att ta emot närstående människors hjälp – de blir dina andliga vänner och de gör dig till en fullkomlig personlighet.

MAJS

Födelsedagar: 8 mars, 2 och 22 april, 12 maj, 21 juni, 11 och 31 juli, 20 augusti, 9 och 29 september, 19 oktober, 8 och 28 november, 18 december, 7 och 27 januari, 16 februari.

Detta är ett tecken som anses vara den mest positiva i mayafolkets horoskop. Föräldrarna är ovanligt omsorgsfulla mot majsens barn och ger dem stränga moralregler. Det är inget under att majsvuxen blir en fantastisk partner, som kan ge kärlek och ta emot kärlek. Dessa personligheter utmärker sig för sin trohet, de har ett mjukt hjärtligt sinne och de visar klokhet. Majs svaga sida är konservatism. Majs kämpar mot omständigheter ytterst sällan och anser att det är bättre att följa strömmen. Under 2018 borde du visa psykologisk smidighet. Vill du bibehålla relationen till en kär människa? Vägen dit är ett konstruktivt samtal, som ger hopp om att lyckas på alla sätt och vis. Den gula hunden ger dig inte tillstånd att lämna gamla problem utan uppmärksamhet, så du måste övervinna dig själv för att inte förlora ditt lyckliga liv med dina kära. Det är inte omöjligt att en del majs väljer den enklaste vägen genom att bryta relationen. De blir inte lyckligare för det.

JAGUAR

Födelsedag: 9 mars, 3 och 23 april, 13 maj, 1 och 21 juni, 12 juli, 1 och 20 augusti, 10 och 30 september, 20 oktober, 9 och 29 november, 19 december, 8 och 28 januari, 17 februari.

Jaguaren ger sina skyddslingar blixtsnabb reaktionsförmåga, uthållighet och oräddhet. Den här typen av personligheter har inga svårigheter alls att gå över upprepade viktiga hinder. Jaguarerna är individualister, men vid behov kan de offra sina egna personliga fördelar för en närstående. De älskar liv i lyx. Därför riktar jaguaren alla sina krafter för att tjäna mer pengar, och vilka dessa metoder är spelar ingen roll. Under 2018 kan benägenheten till njutningar leda till hal väg. Jaguarens mottotem bakslug natt lockar honom med tankar som att rikedomar kan man tjäna på ett sätt som inte är det mest ärliga. Kom ihåg att varje löfte om snabba pengar inte är en realistisk framtidsvision. Ditt penningbegär lockar till sig bedragare som är beredda på att röva allt av jaguaren. Ha inte bråttom att få allting av livet snabbt och på en gång – den gula hundens år tvingar dig att röra dig lugnt på din yrkesmässiga bana.

ÖRN

Födelsedagar: 10 mars, 4 och 24 april, 14 maj, 3 och 23 juni, 13 juli, 2 och 22 augusti, 11 september, 1 och 21 oktober, 10 och 30 november, 20 december, 9 och 29 januari, 18 februari.

Denna totem skiljer sig med otroligt temperament och målmedvetenhet. Örnen försöker uppnå sitt mål genom att ta den kortaste vägen. Den accepterar inte vardag, för en kunglig fågel har satts till för att regera världen, och den ser ner på dem som har haft mindre lycka i sitt liv. Förmågan att resonera, självständighet och talets gåva gör utan tvekan örnarna till ledare, men varje förlust känns tungt. En besviken örn kan bli deprimerad, vilket tar tid att komma över. Under 2018 lönar det sig att offra en materiell välfärd för en andlig utveckling. Din kraftkälla är inte så stor, att du kunde ta tag i alla projekt som erbjuds dig på en och samma gång. Livet fylls av harmoni, när du visar uthållighet och du koncentrerar dig i de allra viktigaste målen. Använd all annan tid för dig själv – gör en lista över intressanta litterära verk, gå på teater och utställningar för att utvidga din världsbild.

GRIPEN

Födelsedag: 11 mars, 5 och 25 april, 15 maj, 4, och 24 juni, 14 juli, 3 och 23 augusti, 12 september, 2 och 22 oktober, 11 november, 1 och 21 december, 10 och 30 januari, 19 februari.

Välvillig gripen har alltid varit omgiven av många vänner och bekanta, men oförmågan att känna igen illvilliga karaktärer och bedragare orsakar dig bekymmer. Detta tecken är ett lysande exempel på en människa som är totalt hängiven sin familj, som uppskattar trivseln i hemmet, andlig värme och möjligheten att tillbringa sin tid med sina nära och kära. På samma gång är han för bekymmerslös för att hålla i minnet alla sina löften. Han är sällan arg mot någon, för människor som föds i gripens tecken har fått en ovanlig himmelsk välsignelse. Under 2018 får du inte luta dig enbart mot stjärnornas hjälp. Det är stort att vara en framgångsrik människa, men om du inte utnyttjar de tillfällen livet ger dig, norpas de bort framför näsan på dig. Lättsinne och osäkert förhållningssätt till livet stör gripens avancering på karriärstegen och godtrogenhet gör honom till kollegornas leksak. Lär dig att göra motstånd mot dem som har vanan att dra nytta av andra.

JORD

Födelsedagar: 12 mars, 6 och 26 april, 16 maj, 5 och 25 juni, 15 juli, 4 och 24 augusti, 13 september, 3 och 23 oktober, 12 november, 2 och 22 december, 11 och 31 januari, 20 februari.

Jordens människor är sanna filosofer. Det finns få saker som får dem att lämna tankevärlden. Specialdrag i detta tecken är innovation i tanken och hur man tacklar ett problem, därför kan man få höra ovanliga saker och idéer från jorden. Han kan koncentrera sig dåligt på vardagliga rutiner, och därför är det sällan att han blir en uppskattad medarbetare. I mayafolkets kalender kopplar man jorden med en manlig initiativkraft. Personligheter som är födda under detta tecken, har fått halsstarrighet och otålighet. Under 2018 lönar det sig för dig att fyllas med romantiska känslor och ömhet. Enbart på det sättet kan du skapa relation till den som är dig kär, för hon har redan tröttnat på din oändliga dominans. Stjärnorna gör så att jorden förverkligar en gammal dröm och den gula hunden hjälper honom att förbättra sin ekonomi. Ta hänsyn till att du måste arbeta länge och hårt, undvik bedrägerier och bluff!

ELDSTEN

Födelsedagar: 13 mars, 7 och 27 april, 17 maj, 6 och 26 juni, 16 juli, 5 och 25 augusti, 14 september, 4 och 24 oktober, 13 november, 3 och 23 december, 12 januari, 1 och 21 februari.

De människor som föds under eldstenens styre rör sig hela tiden framåt. De kompromissar inte, de har en personlig åsikt om allting, som de håller fast vid ända till sista andetaget. Eldstenen ser världen i svart vitt. Det är svårt att övertyga honom om att det finns många olika färger i naturen. Eldstenens rörelser har enbart med de allra närmaste att göra, och då är han villig att göra hjältedåd. En naturlig fallenhet till perfektionism gör att de lyckas med alla slags arbeten. Under 2018 lönar det sig för eldstenen att skaffa tolerans. Din oroliga natur försvårar kommunikation med dina närmaste och därmed blir det många gräl och skandaler. Konsten att utveckla dialog och ge efter till samtalspartnern lönar sig för dig – de diplomatiska eldstenarna kan se fram emot bättre ekonomi och familjeharmoni – det blir ett ovanligt lyckligt år som är fullt av glada händelser.

ÅSKA

Födelsedagar: 14 mars, 8 och 28 april, 18 maj, 7 och 27 juni, 17 juli, 6 och 26 augusti, 15 september, 5 och 25 oktober, 14 november, 4, och 24 december, 13 januari, 2 och 22 februari.

Åskans människor är som magneter, de drar till sig besvärliga och ovanliga situationer. Just därför är det karakteristiskt för människor som är födda i åskans tecken att de har benägenhet till depression och minskande krafter. När åskans liv leker, kan han bli publikens själ, för den energi naturen gett honom drar människor till sig. Åskans människor är fantastiska ledare och medarbetare, och till dem kan man anförtro de allra mest ansvarsfulla arbetena. Under 2018 borde åskans människor kommunicera med sina närmaste så ofta som möjligt – moraliskt stöd och förståelse minskar risken för depression. Enstaka åskans människor kan bli fullkomliga cyniker, och dessa är det nästan omöjligt att få växa igen. Den gula hundens år ger dig gott om möjligheter till att förändra händelseutvecklingen och försäkra dig en lycklig framtid. Det är inte omöjligt att du under en längre resa träffar en människa som du är vill tillbringa resten av ditt liv.

SOL

Födelsedagar: 15 mars, 9 och 29 april, 19 maj, 8 och 28 juni, 18 juli, 7 och 27 augusti, 16 september, 6 och 26 oktober, 15 november, 5 och 25 december, 14 januari, 3 och 23 februari.

Mayaindianerna dyrkade denna totem. Det är viktigt att komma ihåg att detta tecken kan föra med sig både framgång och ta bort allting som hindrar en. Solens heta känslor är så starka, att alla inte tål dess hetta. Den här typen av personligheter är oberäkneliga i sina ord och handlingar, de blir påverkade av stundens impulser och de agerar helt utan logik. Strålande solens personlighet, tillsammans med egoism och kärlek för rikedom och lyx, gör det omöjligt att följa strömmen. Under 2018 borde du acceptera att andra människor inte är fullkomliga. Dina vänner och närstående har samma rätt att göra fel som du. Om du hela tiden skyller på andra, riskerar du att förbli totalt ensam. Den gula hunden visar dig att den fullkomliga ledningen och viljan att dominera för sällan något gott med sig, men förmågan att kompromissa innebär att du kan ordna upp ditt eget liv och du blir lyckligare. Kom ihåg: ibland är det bra att låta andra fatta beslut och bara njuta av resultatet.

Källa: Ohmygossip.fi


Tags assigned to this article:
astrologihoroskopmaya

Annons:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory